Title / Description
Visschers, P.: Aen myne geliefde kinderen by de plegtige prysuitdeeling : den 15 Aug. 1841. In: . Vol. (1841)