Titel / Beschreibung
Visschers, P.: Aen myne geliefde kinderen by de plegtige prysuitdeeling : den 15 Aug. 1841. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis