Title / Description
Volledige verzameling der publicatien van de provisioneele repraesentanten van het volk van Holland en der Staaten Generaal : sederd het begin der revolutie in ... : Het ... jaar der Bataafsche vrijheid, tot op den tegenwoordigen dag : (1795). Deel 1 (1795) = No. 1-50. Leyden