Titel / Beschreibung
Bogaerts, K.J.: Heropkomst ven het Nederduitsch tooneel. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis