Titel / Beschreibung
Van Roosmalen, L.: Aan Heracliet. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis