Titel / Beschreibung
Héraclite: A mon digne ami. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis