Titel / Beschreibung
Peters, H.: Gevoelens omtrent de wet op het Lager Onderwijs. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis