Titel / Beschreibung
Utrechtsche Volks-Almanak : voor het jaar : (1865): 1865. Utrecht