Titel / Beschreibung
Utrechtsche Volks-Almanak : voor het jaar : (1851): 1851. Utrecht