Titel / Beschreibung
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, [...] : (1781): 16. deel (1781), 1. Amsteldam