Title / Description
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, [...] : (1779): 14. deel (1779), 1. Amsteldam