Titel / Beschreibung
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, [...] : (1768): 3. deel (1768), 1. Amsteldam