Titel / Beschreibung
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, [...] : (1766): 1. deel (1766), 1. Amsteldam