Title
Bormans, J.H.: Mijn Verslag. : vervolg (1). . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis