Title
D., J.: De heerlykheid van Mechelen. Vervolg en slot (1). . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis