Title
Peters, H.: Gevoelens omtrent de wet op het lager onderwys. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis