Title
D., J.: De Heerlykheid van Mechelen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis