Title
Peters, H.: Vertoog over de Nederduitsche spelling. : lidwoord. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis