Title
D., J.: Hekeldicht van Horatius. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis