Titel
D., J.: Mengelingen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis