Title
Vandensteene: Het hedendaegsche schoolwezen. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis