Title
Kempeneers, A.: De tydelyke magt der pauzen in de middeleeuwen (1). . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis