Titel / Beschreibung
D., J.: De heerlykheid van Mechelen : vervolg. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis