Titel
Peters, H.: Onderwys en opvoeding. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis