Title
B., K.J.: Vertoog over de Nederduitsche spelling. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis