Title
Bogaerts, K.-J.: Over onze Nederduitsche Kanselredenaers : III (1) ; IV. . In: DeMiddelaer of bydragen ter bevordering van tael, onderwys en geschiedenis