Title / Description
Schoneweg, Eduard: Der Leineweberbrunnen in Bielefeld
 

O grüß dich Gott, Westfalenland!1.1927Der Leineweberbrunnen in Bielefeld