Title
Bachmann: Epigramme  : nach Owen . . In: Mimigardia
 

MimigardiaJg. 2./3.1811/12Epigramme