Title / Description
An der Beresina. In: Westphalia. Vol. (1843). 1843
 

Westphalia. 1826-1848(1843) Bd.Nr. 42An der Beresina