Titel
Die Felsen-Feste : (Fortsetzung). . In: . Jg. (1833)
 

Westphalia(1833) Jg. 12.Nr. 3Die Felsen-Feste