Titel / Beschreibung
Falsche Schaam : (Beschluß). In: . Jg. (1830)