Titel / Beschreibung
Nekrolog : August Heinrich Ameler ; (Beschluß). . In: . Jg. (1830)