Title / Description
Beschreibung der Grafschaft Ravensberg  : Cap. 1 Von den beyden Immediatstädten der Grafschaft Ravensberg ; § 1 Von der Stadt Bielefeld. In: . Vol. (1804)