Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Twee Edele en trefflijcke Philosophische Boecken Vande Stantvastigheyd : Waer in de Mensch, t'samensprekender wijse, geleerdelijck wordt onderwesen, hoe hy, voor eerst, sijne hertztochten moet breydelen, om alle voorvallen der teghenspoet, met een manhaftigh gemoed, gerust en wijslijck te draghen
AuthorLipsius, Justus
Publishedt'Amstelredam : Pers, 1640
Description[8] Bl., 219, [1] Bl., 24 S. : Ill. ; 12-O
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: By Dirck Pietersz. Pers, Boeck-verkooper op't Water, recht over de Rozen-marckt, in de Witte Parsse. Anno 1640
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2019
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-392025 
Files
Twee Edele en trefflijcke Philosophische Boecken Vande Stantvastigheyd [78.57 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0