Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Tweede Vertoogh. Vande Uvytgheseyde Remonstrantsche Predicanten aen de Hog. Mog. Heeren Staten Generael, den Doorluchtighen Prince van Orangien, ende d' Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : Vervatende Een Vernieuwinge van haer Vertoogh den 23. Martij overghegheven: Midtsgaders Verantwoordiginge der Remonstranten teghen sulcke Beschuldiginghen, als tegen haer ende tegen 't Eerste Vertooch zijn voortghebracht: Oock Redenen, waerom sy haer by de Contra-Remonstrantsch-Ghereformeerde Kercke niet moghen voeghen, noch het Ghebruyck van hare Gaven, ende de Bedieninghe van hare Ghemeenten deur Teeckeninghe van de Acte van Stil-standt verloven / [Adriaan van der Borre]
AuthorBorre, Adriaen van der
Published[S.l.] : [S.n.], 1623
Description27 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Achteraan een Tot den Leser, waarin verhaald wordt, dat dit Tweede Vertoogh den 15 September 1623 aan de Staten Generaal en de Staten van Holland is overgegeven en den 21 aan Maurits. De schrijver is dezelfde als van het eerste vertoog: Adriaen van der Borre".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3473
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt int Iaer onses Heeren M.VC.XXIII. [! = 1623]
Bibl. ReferenceKnuttel 3473 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2023 ; STCN 861567080
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2021
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-414997 
Files
Tweede Vertoogh. Vande Uvytgheseyde Remonstrantsche Predicanten aen de Hog. Mog. Heeren Staten Generael, den Doorluchtighen Prince van Orangien, ende d' Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [7.26 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0