Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Korte Aen-merckinghe Op het Ootmoedigh Vertooch ende Versoeck der Remonstrantsche Predicanten, den 28. Martij laest-leden aende Hoog. Mog. Heeren Staten Generael, aenden Doorluchtighen Prince van Oraengien, ende aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant overgegeven : ende daer nae by hun doen drucken. Dienstich zijnde den ghenen die het selve Vertooch ghesien ende ghelesen moghen hebben. Aldus Bysonder ghedruckt ten dienste der gener die de eerste Editie vande Vermaninge aende Remonstrants-Gesinde hebbende, dese Aenmerckinghe daerby begheeren te voeghen / Door Iacobum Triglandium, Bedienaer des H. Euangelij inde Ghemeynte Christi tot Amstelredam
AuthorTrigland, Jacobus
PublishedAmstelredam : Brandt, 1623
Description19 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3469
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeck-vercooper aende Nieuwe-Kerck, inde Gereformeerde Catechismus, 1623. - Kolophon: t' Amstelredam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn, Anno 1623.
Bibl. ReferenceKnuttel 3469 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2019 ; STCN 850886724
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2021
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-414947 
Files
Korte Aen-merckinghe Op het Ootmoedigh Vertooch ende Versoeck der Remonstrantsche Predicanten, den 28. Martij laest-leden aende Hoog. Mog. Heeren Staten Generael, aenden Doorluchtighen Prince van Oraengien, ende aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant overgegeven [5.39 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0