Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Den Enghelschen Paus, Ofte Een Politijck Discours, : Waer-in De heymelijcke Onderhandelinge, ende 't verborghen Verstandt, tuschen het Hoff van Enghelandt, ende 't Hoff van Roomen, ten deelen ontdeckt is. Oock mede Een ghestelde Reeckeninghe, van de ware Gronden ende Fondamenten van desen onnatuyrlijcken, jae, meer dan Jnlandtschen Oorloogh. Midtsgaders Een Brief, gheschreven aen de Eerwaerdige Theologanten ... Parlaments versamelt, over Beraminghe in de saecken van de Religie
Published[S.l] : [S.n.], 1643
Description40 S. : Titelholzsch. Porträt ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Portret van aartsbisschop Laud op titelblad".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4999
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Eerst ghedruckt tot Londen, by Robert Bostock. Ende uyt het Engels Exemplaer nu in 't Nederduyts vertaelt, ende ghedruckt den 20en November 1643. - [Amsterdam?]
Bibl. ReferenceKnuttel 4999 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2866 ; STCN 109943368
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-412146 
Files
Den Enghelschen Paus, Ofte Een Politijck Discours, [11.67 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0