Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Placaet ende Ordonnantie Vande E: Mo: Heeren Staten 's Landts van Vtrecht, jegens de misbruycken ende eenighe aenstootelijcke Roomsche Superstitien, die gepleeght worden by den Opgesetenen ten Platten Lande, soo inde Kercken als op de Kerck-hoven, by het begraven der doode Lichamen : Mitsgaders tegens den grooten overdaet ende onnutte kosten van doodt of Lijckmaeltijden; als het vereeren van Wijn of Bier in overvloet aen des overledens vrunden ofte gebueren ... Lijcken met Cranskens, Croonen, of Cruyskens van Bloemen, Roosmarijn, Palm ofte eenighe andere Cruyden vercieren, ofte de Baren met yet diergelijcx bewinden; Ende het weeren van alle Bedelaers, Vagabunden ende Lantloopers ... van alle quartieren comende. Item , Hoe dat eenen ... ten platten Lande hem sal Hebben te draghen, ten aen-sien vande genen die aldaer sijn besmet of ghestorven door de Pestsieckte; Nie alleen ten aensien vande Persoonen: ... oock vande Huysen ende Meubelen van dien
BeteiligteOranje-Nassau, Frederik Hendrik van
KörperschaftProvinz Utrecht / Staten van Utrecht
ErschienenUtrecht : Paddenburgh, 1643
Umfang[6] Bl. : Titelwappen (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek,
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Utrecht, By Amelis Jansz van Paddenburch, Ordinaris Drucker der Ed: Mo: Heeren Staten 's Landts van Vtrecht, Anno 1643.
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411901 
Dateien
Placaet ende Ordonnantie Vande E: Mo: Heeren Staten 's Landts van Vtrecht, jegens de misbruycken ende eenighe aenstootelijcke Roomsche Superstitien, die gepleeght worden by den Opgesetenen ten Platten Lande, soo inde Kercken als op de Kerck-hoven, by het begraven der doode Lichamen [4.13 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0