Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Sententie byden Hove van Hollant, gepronuncheert inder sake vande[n] selven Hove, van weghen de Hooge Overicheydt ende Graeffelickheydt van Hollandt, Jmpetrant van Mandament Crimineel, op ende jegens Mr. Johan Walen, ghewesen Advocaet voor de Camere Judicieel der Stadt Dordrecht, ende uytgeseyde der selver Stede ende Jurisdictie van dien, Ghedaechde in Persoon, by Edicte, Latitant, ende Defailliant
KörperschaftHolland / Hof van Holland en Zeeland
Erschienen's-Graven-Haghe : Jacobssz van Wouw, 1648
Umfang[6] Bl. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
Text in Fraktur
Anmerkung
Tiele: "3005: Johan Walen had zich in een pleidooi voor de Camere Juditiele ... oneerbiedig jegens die rechtbank gedragen en werd daarom 1644 van zijn advokaats-ambt ontzet. - 3361: Walen werd [1644] ten eeuwigen dage uit de Nederlanden verbannen. Buiten zijn Magasyn van meyneedige ontucht (3221) had hij blijkens deze sententie nog een paskwil in 't licht gezonden, getiteld: Rechtmatighe consultatie ende remedie tegens de meyneedighe ontucht ... Dordrecht".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5797
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By de Weduwe, ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ed: Mo: Heeren Staten van Hollandtende [!] West-Vrieslandt. Anno 1648.
Bibl. ReferenzKnuttel 5797 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,3361 ; STCN 852313756
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411715 
Dateien
Sententie byden Hove van Hollant, gepronuncheert inder sake vande[n] selven Hove, van weghen de Hooge Overicheydt ende Graeffelickheydt van Hollandt, Jmpetrant van Mandament Crimineel, op ende jegens Mr. Johan Walen, ghewesen Advocaet voor de Camere Judicieel der Stadt Dordrecht, ende uytgeseyde der selver Stede ende Jurisdictie van dien, Ghedaechde in Persoon, by Edicte, Latitant, ende Defailliant [3.4 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0