Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Vertooch Van De Heere van Neder-horst, jeghens het Teghen-bericht van de Heeren van Matenes ende Heem-stede : Mitsgaders Het Certificaet vande Heeren Plenipotentiarisen van Vranckrijck, daer neffens over-ghelevert. Als oock Eenige by-gevoeghde poincten den Leser te bedencken gegeven
AuthorReede, Godard van
Published[S.l.] : [S.n.], 1648
Edition
by desen tweeden druck vermeerdert
Description[16] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Tiele: "Aan het slot vindt men een Extract uyt de resolutie vande ... Staten 's Landts van Utrecht, 14 Maart 1648, om het uit naam van genoemde Staten door de gekommitteerden dier provincie ter vergadering van de Staten Generaal over te leveren. Onder "Den Drucker tot den Leser" een antwoord op de bedenkingen. - Nederhorst weigert het Vredestraktaat te tekenen".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5690
Heer van Nederhorst ist Godart van Reede van Nederhorst. Heer van Matenes ist Johan van Mathenes (1596-1653), Gesandter Hollands beim Westfälischen Frieden
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt in 't Jaer ons Heeren/ Anno MDCXLVIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 5690 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,3276 ; STCN 861967879
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411694 
Files
Vertooch Van De Heere van Neder-horst, jeghens het Teghen-bericht van de Heeren van Matenes ende Heem-stede [7.64 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0