Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Bewys, Dat Een Franschman Wel Kan Denken : getrokken uit eenige Papieren, gewonden by gelegentheid van den Brand, eenige jaaren geleeden ontstaan, in zeeker Huis op de Vyverberg, in welke te dier tyd, een der Heeren Vreemde Ministers, alhier resideerende, geduurende het opbouwen van deszelfs Hotel, provisioneel zyn intrek genoomen had / [A. Tinne]
AuthorTinne, A.
Published[S.l.] : [s.n.], Den 1sten Ocotober 1779
Description29 Seiten ; 8-o
Annotation
Attributed to A. Tinne in NUC pre-1956. - Goldsmiths'-Kress no. 11936. - Knuttel, 19324. - OCLC, 21414599
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410785 
Files
Bewys, Dat Een Franschman Wel Kan Denken [8.77 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0