Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Missive Aende Achtb. Regenten der Stadt Amsterdam : inde welcke geoordeelt wort, dat hare Actien en[de] Proceduren, namelijc het aennemen der Waertgelders, innemen van's lants Soldaten, volgens de conditien van hare Stadt, niet strecken oft van noode zyn, tot dat oogemerck ('t welck sy nochtans seggen daer mede voor te hebben) namelijck de maintenue der gereformeerde Religie, en[de] welstant der Stad: Maer ter contrari, om d'opgeworpen Arminianen ... vrye openbare exercitie te doen hebben ... houden der Arminiaensche conventiculen ... onder pretext van oproer te moeten[n] voorcomen, ... Item dat de gewesene geapprehendeerde, (hoe wel men haer doen Machinatien noemde, ... Godvruchtige Gereformeerde en lief-hebbende mannen zijn. Mitsgaders andre dinge[n] meer, als de leser bevinde]n] sal / door G. V. D. B. Liefhebber der waerhz.
AuthorG. V. D. B.
Published[S.l.] : [S.n.], 1629
Description[12] Bl. : Zierinitialen ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Onlusten over de weigering van de Schutters-eed te Amsterdam".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3955
Enthält u.a Gedicht: Den Heer Ridder Dudley Carleton met verstande ...
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruct tot dit eynde, datse (onder anderen) de E. Regenten voorsz. souden mogen ter hand comen. Anno 1629. den 22. Februario.
Bibl. ReferenceKnuttel 3955 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2330 ; STCN 863685315
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410695 
Files
Missive Aende Achtb. Regenten der Stadt Amsterdam [6.34 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0