Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Kort ende klaer Vertoogh, Waer in bewesen wordt, Dat de Staten van den Lande, met VVilhelmus Prince van Orangjen &c. Den oorlog teghen den Koning van Spangjen aengenomen hebben, voor de Vrijheydt vanden Lande, ende voor de Ware Christelijcke Ghereformeerde Religie : blyckende uyt de oude ende Nieuwe Verbonden, Accoorden ende Resolutien, die sy eerst met malkanderen, ende daer nae met uytheemsche Koninghen, Princen ende Vorsten ghemaeckt hebben ... insonderheydt den geenen die in Regieringe sijn / Ghecolligeerdt uut de Gheloof-waerdichste History-schrijvers, door I. L. van Rog.
AuthorRog, Jacob Lievensz. van
PublishedHaerlem : Roman, 1630
Description24 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Geschillen over de toelating van de Remonstranten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4082
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt te Haerlem, By Adriaen Roman, Boeckdrucker, woonende aen't Sand y 't Stadthuys, inde vergulde Parsze. 1630.
Bibl. ReferenceKnuttel 4082 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2416 ; STCN 823091546
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410387 
Files
Kort ende klaer Vertoogh, Waer in bewesen wordt, Dat de Staten van den Lande, met VVilhelmus Prince van Orangjen &c. Den oorlog teghen den Koning van Spangjen aengenomen hebben, voor de Vrijheydt vanden Lande, ende voor de Ware Christelijcke Ghereformeerde Religie [7.74 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0