Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ootmoedigh Vertoogh ende versoeck der uytgheseyde Remonstrantsche Predicanten, aan de Hog. Mog. Heeren Staten Generaal, den Doorluchtigen Prince van Orangien, ende d' Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : Tot Declaratie van hare onschult ende onnooselheyt, noopende sekere onlanghs ontdeckte Conspiratie teghens den Persoone van sijne Princelijcke Excel. ende der Landen welstandt. Mitsgaders Aanhoudinghe om vryheydt der Conscientien ende simpele onschuldighe oeffeninge haars Gods-diensts, voor haar ende hare goede Ghemeynten. ... [Ghepresenteert ende gheexhibeert aan sijne Princelijcke Excel. op den 28. Martij 1623. ... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt.] / [Adriaan van der Borre]
AuthorBorre, Adriaen van der
RecipientOranje-Nassau, Maurits van
Published[S.l.] : [S.n.], 1623
Description11 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Ook van dit geschrift is Adriaen van der Borre de auteur ...".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3466
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedrvckt In't Jaar ons Heeren, M.VIc. en xxiij.
Bibl. ReferenceKnuttel 3466 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2016 ; STCN 862095077
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410042 
Files
Ootmoedigh Vertoogh ende versoeck der uytgheseyde Remonstrantsche Predicanten, aan de Hog. Mog. Heeren Staten Generaal, den Doorluchtigen Prince van Orangien, ende d' Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt [3.63 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0