Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copie Vant Klaer Vertoogh: Gheschreven, Ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe : Mitsgaders Van twee Brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 'sGraven-Haghe. Waer van d'Originele gheschriften berusten onder den Raedt Provinciael van Hollandt
AuthorSlatius, Henricus
ParticipantsBlansaert, Jan
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1623
Description[1] Bl., 96 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3476
Unterscheidungsmerkmal: A1, Z. 22: ooghen ge-. - A2, Z.7: dien. - Impressum: Erfghenamen, Heeren Staten ...
Enthält: Copie Van seecker Tractaet, eerste Capittel - thiende Capittel. - Predicanten met welcke Henricus Slatius heeft ghesproocken. - Relaes, noopende eenighe Remonstrantsche Predicanten ... verklaerden te willen uyt de Societeyt scheyden. - Copye van twee Brieven gheschreven ende onderteeckent by de eyghene handt van Ian Blancaert
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By de VVeduwe ende Erfghenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van VVouw, Ordinaris Druckers vande Ed: Mo: Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1623. Met Privilegie.
Bibl. ReferenceKnuttel 3476 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2026 ; STCN 852472684
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409861 
Files
Copie Vant Klaer Vertoogh: Gheschreven, Ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe [26.36 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0