Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placcaet van de Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Vtrecht: Teghens Verscheydene latiterende Personen, diemen verneemt dat onder anderen bevonden worden te zijn Mede-beleyders, ende Aen-drijvers van de ontdeckte seer grouwelijcke, ende schandelijcke Conspiratie teghens den Staet, ende welvaren van 't Landt, ende andere die daer mede beschuldicht worden : Mitsgaders teghens de Wt-gewesene, ende Wt-geleyde Predicanten, Als oock de Proponenten, Studenten, ende andere die de verbodene Vergaderinghen, Conventiculen, oft Sacramenten bedienen, ofte andere Kerckelijcke Functien pleghen: Ofte de selve Vergaderinghe frequentieren. Ofte oock yet wes anders doen, schrijven of preken, dat eenichsints ... tegen den Wel-standt van 't Landt, of de Regieringe van dien souden mogen comen te strecken
Corporate nameProvinz Utrecht / Staten van Utrecht
PublishedUtrecht : de Roy, 1623
Description[4] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3436
A2: Mede-beleyders, ende Aen-drijvers: Hendrick Danielssz. Slatius, Adriaen Adriaenssz van Dijck, Cornelis Gesteranus, Gerardt Velsius, Soonen vanden gewesen Advocaet Barnevelt ende N. vander Dussen.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt na de Copye te Vtrecht By Salomon de Roy, 1623.
Bibl. ReferenceKnuttel 3436 ; STCN 861566912
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409821 
Files
Placcaet van de Ed. Mo. Heeren Staten 's Landts van Vtrecht: Teghens Verscheydene latiterende Personen, diemen verneemt dat onder anderen bevonden worden te zijn Mede-beleyders, ende Aen-drijvers van de ontdeckte seer grouwelijcke, ende schandelijcke Conspiratie teghens den Staet, ende welvaren van 't Landt, ende andere die daer mede beschuldicht worden [2.63 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0