Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Historie Ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt / VVtghegheven door Frederick De Vry, Bvrgermeester der Stadt Amstelredam
AuthorVry, Frederik de
PublishedAmsterdam : Kloppenburgh, 1621
Description[4] Bl., 120 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Catchword B2v: Kerc- ; S. 120 ohne hinter "Amen." hinzugefügtes "Erraten"
Tiele: "In de Voorrede geeft de Vry te kennen, dat dit verhaal door hem samengesteld is uit een verhaal van de kerkelijke beroerten vóór de Synode "bij een van de gheleertste ende vermaertste mannen ... inghestelt ende ontworpen" en uit zeker geschrift op last van de Synode zelve bijeengesteld, vervattende de historie hoe de Remonstranten zich op de Synode gedragen hebben, en dat het verder door hem zelf vervolgd is".
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: 't Amsterdam, Ghedruckt by Ian Evertsz. Kloppenburgh, Boeckverkooper op't Water, by de Oude-Brugge, aen de Koorn-beurse, in den vergulden Bybel. Anno 1621.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1887 ; STCN 083319212
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409727 
Files
Historie Ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt [34.04 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0