Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Den Krachteloosen Remonstrant : Vermorselt door de kracht vande Leere der waerheydt die nae de Godtsaligheydt is. Dat is: korte ende klare Weder-legginge vande Voornaemste Lasteringen ende verkeerde Argueringen, die de Remonstranten tegen de ware Christelijcke Gereformeerde Religie uytwerpen. Waer inne Niet alleen getoont wort, dat die ware Christelijkce Religie, ende des selfs beschrijvinge, tegen sodanige lasteringen vast ende ongeschent staet: maer oock dat de Remonstranten de Religie t' eenemael omkeeren, ende den gront der saligheyt om verre stooten. Tot ghemeene onderrichtinge ende waerschouwinghe in het licht ghegeven / Door Jacobum Triglandum, Dienaer des H. Euangeliums inde Gemeynte Christi tot Amstelredam
VerfasserTrigland, Jacobus
BeteiligteTrigl,
ErschienenAmstelredam : Jaquet : Brandt, 1632
Umfang92 S. : Druckerm. ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4282
Enthält außderdem: Sterk-Water, Tot suiveringe Vande Waerschuwinge, nopens de Enge Poorte, ende van het Lof-dicht D. Trigl[and]: Anti-Poppij / H. Geld. - Betr. Eduard Poppius, Arminianer Remonstrant.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: T' Amstelredam, Gedruckt voor Marten Jansz Brandt, Boeckverkooper woonende by de Nieuw Kerck, inde Gereformeerde Catechismus, Anno 1632. - Kolophon: t' Amstelredam, Ghedruckt by Abraham Iaquet, woonende op de Prince-Graft. Anno 1632.
Bibl. ReferenzKnuttel 4282 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2499 ; STCN 850886058
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409486 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10277978-1 
Dateien
Den Krachteloosen Remonstrant [23.58 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0