Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Twee Brieven Des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorsten, Mavritii By der Gratie Gods, Prince van Orangie, &c. : Van sijn Vorstlijcke Doorluchticheyt ghesonden tot waerschouwinghe aen de Steden van Hollant ende West-Vrieslant, nopende het maecken van de Treves. Noodich om in desen tijt wel overwoghen te worden
AuthorOranje-Nassau, Maurits van
Published'sGraven-Hage : Meuris, 1621
Description15 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Geschriften tegen de Vrede". Briefe mit Datum 21. Septembris 1608 und 21. October 1608.
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3215
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt, Z. 7: Hollant ende West-Vrieslant. Vignette, Impressum.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt na de Copie. In 's Graven-Haghe, By Aert Meuris Boeck-vercoper in de Papestraet, in den Bybel, Anno 1621.
Bibl. ReferenceKnuttel 3215 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1849 ; STCN 851532268
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409393 
Files
Twee Brieven Des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorsten, Mavritii By der Gratie Gods, Prince van Orangie, &c. [5.1 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0