Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Remonstrantie Aen zijne Princelijcke Excellentie Henrick Frederick Prince van Orangien, Grave van Nassau, ... Meurs, &c. Ende De Edele, Wel-gheboorene, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael : Mitsgaders, De E. Moghende, Wijse, Voorsichtighe Heeren Staten der Provintie van Vtrecht (als zijne bysondere ghebiedende Heeren) waer by (onder verbeteringhe) vrede, ruste ende eendracht, als weerde ja noodighe saken in een Koninckrijcke ende Republijcke hare E.W. werden aenghepresen, ende middelen voor-gheslagen, omme de selve in dese tijdt ende ghelegentheyt in dese onse Landen tot hare behoudenisse, voorspoet, ende welvaren te bekomen ende te behouden. Matth. 12. Een veghelijck Koninckrijke dat teghen hem selven gedeylt is wert verwoest, ende een veghelijcke Stadt of huys teghen hem selven gedeylt en sal niet lange staen / [Ant. Hornhovivs Bedienaer des Heyligen Euangelij tot Emmenes]
VerfasserHornhoven, Antonius van
BeteiligteOranje-Nassau, Frederik Hendrik van
KörperschaftRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Erschienen[Leyden] : [S.n.], 1626
Umfang12 Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Tiele: "Hornhoven behoorde vroeger tot de Remonstranten, maar was bij de ontdekking der samenzwering van 1623, na ondertekening der Dortse Canones, tot de heersende Kerk overgegaan. Zijn Remonstrantie hield het voorstel in om de Canones te herzien en te verzachten, ten einde de Remonstranten het toetreden tot de Hervormde Kerk gemakkelijker te maken. De Staten riepen het oordeel van de Theologische fakulteit te Leiden over Hornhoven's voorslag in, die het streng afkeurde en bewerkte, dat Hornhoven tot straf vor zijn vredezoeken uit de dienst geschorst werd".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3692
Enthält außerdem: Copye van de Acte der onderhandelinghe by de Ghedeputeerden des Synodi van Gelderlant met G. Livio H. Lefflero, ende I. Coitsio, ghewesene Predicanten tot Nimwegen den 7. Marty 1623
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt na de Copije tot Leyden, Anno 1626.
Bibl. ReferenzKnuttel 3692 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2142 ; STCN 862099900
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409021 
Dateien
Remonstrantie Aen zijne Princelijcke Excellentie Henrick Frederick Prince van Orangien, Grave van Nassau, ... Meurs, &c. Ende De Edele, Wel-gheboorene, Hoogh-Mogende Heeren Staten Generael [6.58 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0