Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Vreughden-Ghesanck Over De Schoone veranderinghen in't Vrye Nederlandt : Door Het kloeck beleyt der Staten Generael. Met het Edele huys van Nassovwe. Ende Antwoort in dicht, Op het Schandich leughenachtich fameus Libel 'tonrecht genaemt: Eenvuldighe waerschouwinge aende vreemdelingen. Al stroyt ghy Leughen snel, Waerheyt antwoort u wel
PublishedAmstelredam : Hemling, 1618
Description[8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Het Gezang is ondertekend G.R.S.V., het antwoord en enige bijgevoegde epigrammen: Omhelst de deucht".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 2748
BLC: "Verses protesting the portrayal in Knuttel pamphlet 2746 of foreign refugees as troublemakers in the quarrels among various factions of the Dutch Reformed Church." - Knuttel 2746: "Brauwer, Marijn de. T'werck van M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de gevluchte vreemdelinghen, haer radende hunne Magistraten (die haer ontfangen ende beschermt hebben) te gehoorsamen, ende de weldaden te gedencken die zy deur haer genoten hebben. Anno 1618".
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Tot Amstelredam. Voor Lauris Demling. anno 1618.
Bibl. ReferenceKnuttel 2748 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1550
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-408712 
Files
Vreughden-Ghesanck Over De Schoone veranderinghen in't Vrye Nederlandt [4.7 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0